Our Offices

Malta Office

​​Address
116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Il-Belt Valletta, VLT1545
Malta

email

enquirieslandregistry@gov.mt

Telephone

+356 2560 9700

Gozo Office


​​Address
Triq ta' Wara s-Sur
Triq il-Punent
Ir-Rabat (Għawdex)


email

enquirieslandregistrygozo@gov.mt

Telephone

+356 2215 6370