​​​

Malta Office

Address ​

116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Il-Belt Valletta, VLT1545
Malta

email Address

enquirieslandregistry@gov.mt

Telephone

+356 2560 9700

Gozo Office

​​Address
116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Ir-Rabat (Għawdex)


email Address

enquirieslandregistrygozo@gov.mt

Telephone

+356 2560 9700​