Qafas Legali - CondominiumReferenza Isem Sħiħ
Kap. 398 ATT DWAR IL-CONDOMINIA
L.S. 398.01 Regolamenti dwar il-Condominia