Min Aħna

​​​​

Uffiċċju tal-Preżentata

 

L-Uffiċċju tal-Preżentata jilqa' l-applikazzjonijiet relatati mar-Reġistru tal-Artijiet.   Dawn jipproċċessaw applikazzjonijiet għall-ewwel reġistrazzjoni, t-trasferimenti u t-tiftix. Dawn joħorġu kopji ta' Ċertfikati tat-tTitli tal-artijiet u kopji tal-pjanti ta' titli reġistrati. 

Servizzi Offruti

 • Jilqgħu applikazzjoni għar-reġistrazzjonijiet ta' proprjetajiet immobbli (Formoli A-D)
 • Jilqgħu applikazzjonijiet għal tiftix (Formola E)
 • Jilqgħu pagamenti relatati mal-formoli sottomessi

Sezzjoni Teknika


Is-Sezzjoni Teknika hija responsabli mill-ipproċessar tal-applikjazzjoni milqugħa fl-Uffiċċju tal-Preżentata.  L-applikazzjonijiet jiġu verifikati u l-pjanti diġitalizzati.  Is-sezzjoni jagħmlu kuntatt man-Nutara u l-Periti ikkonċernati skond il-każ.

Servizzi Offruti

 • Diġitalizazzjoni tal-Pjanti
 • Ipproċessar tal-applikazzjoni tal-Uffiċċju tal-Preżentata
 • Jagħmlu r-riċerki neċessari għat-talbiet ta' riċerka
 • ​Jassisstu in-nutara fir-rigward il-progress tal-applikazzjonijiet sottomessi

​Uffiċċju tal-CondominiumL'Uffiċċju jieħu ħsieb jirreġistra amministraturi ġodda jew tibdiliet ta' amministrturi, ta' blokok ta' proprjetajiet.  Jiġu irreġistrati ukoll regolamenti jew tibdiliet ta' tali, tal-condominium.

Servizzi Offruti

 • Jilqgħu applikazzjoniijet relatati mal-Condominium (Formoli 1 u 2)
 • Jiproċessaw applikazjonijiet 
 • Jilqgħu pagamenti għal applikazzjonijiet


Uffiċċju tal-Pjanti tas-Sit UffiċjaliL'Uffiċċju jistampaw u jittimbraw il-pjanti tas-sit fuq karti speċjali.​

Servizzi Offruti

 • Jilqgħu talbiet għal pjanti tas-sit
 • Jipproċċessaw tali talbiet
 • Jilqgħu pagamenti għat-talbiet