L-Uffiċċji Tagħna

Uffiċċju ta' Malta

Indirizz
116, Casa Bolino
Triq il-Punent
Il-Belt Valletta, VLT1545
Malta

email

enquirieslandregistry@gov.mt

Telephone

+356 2560 9700

Uffiċċju ta' Għawdex

Indirizz
Triq ta' Wara s-Sur​
Ir-Rabat (Għawdex)


email

enquirieslandregistrygozo@gov.mt

Telephone

+356 2215 6370